Privacy & Beveiliging

Privacy & Beveiliging?

TetPcSecurity hecht veel waarde aan uw privacy. Het beleid geeft aan hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken. Dit privacybeleid kan op elk moment zonder kennisgeving aan u worden gewijzigd en dekt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door elk bedrijf in eigendom van en beheerd door TetPcSecurity, maar altijd binnen de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid.

Onze visie is om zo snel mogelijk naar een oplossing voor een technisch probleem te zoeken. We ondersteunen alle merken en de meeste apparaten, eigenlijk zijn we een one-stop-shop voor veel klanten die behoefte hebben aan technologische ondersteuning.

Persoonlijke İnformatie

Om de Services te gebruiken, zullen wij u informatie vragen die u persoonlijk identificeert of waarmee wij contact met u kunnen opnemen. Dit omvat het geven van contactgegevens aan gebruikers, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, enz. TetPcSecurity zal deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot het product en / of de services die u hebt aangevraagd. Dit omvat herregistratie / vernieuwingsmeldingen, speciale aanbiedingen en enquêtes over het verbeteren van onze Services

Payment Information

Betalings İnformatie Als u een van onze pakketten koopt, kan TetPcSecurity creditcard gegevens en andere betalings informatie verzamelen die nodig zijn om een betaling te voltooien. TetPcSecurity kan een derde partij gebruiken om creditcards te verwerken en te verifiëren voor factureringsdoeleinden. Bij het verwerken van een betalingstransactie krijgt TetPcSecurity ook informatie over het bedrag van de betaling en andere transactie gegevens. We kunnen deze betalingsinformatie alleen aan een derde overdragen of openbaar maken voor zover nodig om de betalingsverwerking te voltooien.

Computer- en systeeminformatie

Abonnee (gebruiker) Computerinformatie

We kunnen ook informatie zoeken met betrekking tot uw computer. Dit kan zijn:

  • Merk en model van uw computer en / of enige computerhardware.
  • Software geïnstalleerd of randapparatuur aangesloten.
  • Type van uw computer.
  • identificatienummer van uw computer.
  • Toestand van uw computer.
  • Systeem- en registergegevens over software-installaties en hardware configuraties en foutieve opsporingsbestanden. Over het algemeen is deze informatie vereist om u gepersonaliseerde technische ondersteuning te bieden, ons te helpen onze supporttools bij te werken en onze lijst met ondersteunde producten te verbeteren

Toegang op afstand

Bij het aanvragen van ondersteuning kunt u verzoeken om het probleem op te lossen door TetPcSecurity-technici toegang te geven tot en controle te krijgen over uw computer.

TetPcSecurity maakt gebruik van gekwalificeerde hulpprogramma's waarmee de gebruiker op afstand een computer van een gebruiker op afstand kan besturen via het internet. Hiermee kan de TetPcSecurity-technicus problemen diagnosticeren of corrigeren zonder naar de locatie van uw computer te gaan

TetPcSecurity maakt geen gebruik van de Remote Access-software voor toegang tot en beheer van uw computer zonder uw toestemming en wij verzoeken u om aanwezig te blijven wanneer onze technici dit doen.

TetPcSecurity-technici zijn getraind in het gebruik van deze software en we nemen stappen om de toegang tot vertrouwelijke of gevoelige informatie die is opgeslagen op de computer of het netwerk van de gebruiker te beperken, om opzettelijke vernietiging van informatie op gebruikers computers of netwerken te voorkomen en systeem problemen te helpen voorkomen.

Diagnostisch hulpmiddel

Gebruikt een aantal online diagnostische hulpprogramma's die een breed scala aan nuttige informatie over de status van een computer systeem en uw toepassingen kunnen verzamelen.

Deze informatie is verpakt in een document met alle essentiële gegevens die TetPcSecurity nodig heeft en wordt veilig over het internet verzonden.

TetPc Security analyseert deze informatie om eindgebruikers problemen te helpen diagnosticeren en op te lossen.

Alle informatie die door onze toepassing wordt verzameld, bevat geen gevoelige informatie zoals e-mailberichten, e-mailadressen die naar, wachtwoorden, profielen, bezochte websites enzovoorts worden verzonden.

Gebruik van de toegang op afstand en diagnostische toepassingen kunnen onderworpen zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de respectieve software licentie overeenkomsten.

Live Help Sessie Records

TetPcSecurity behoudt zich het recht voor om online en off-line sessies tussen gebruikers en TetPcSecurity-technici te controleren en vast te leggen voor kwaliteitscontrole en servicegerelateerde doeleinden.

Sommige toepassingen van dit soort informatie omvatten het verbeteren van de service, het opbouwen van een ondersteunende kennisbasis en het uitvoeren van intern marktonderzoek.

We hebben geen gecorreleerde sessies om gegevens te registreren met persoonlijke informatie.

Koekjes

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of op uw apparaat. Cookies helpen ons bij het bijhouden van de voorkeuren die u opgeeft.

Elke browser is anders, kijk daarom in het helpmenu van uw browser.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser meestal wijzigen om te voorkomen dat u de informatie niet opslaat voor toekomstig gebruik.

Elke browser is anders, kijk daarom in het helpmenu van uw browser.

Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site en kan de privacy van onze klanten niet schenden

Log bestanden

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, het gebruikersverkeer te volgen, de site te beheren en brede demografische informatie te verzamelen voor algemeen gebruik

Aanvulling van informatie

Om TetPcSecurity te beschermen tegen fraude en om op andere manieren de integriteit van onze services te waarborgen en risico's te beheren, kunnen we persoonlijke informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van anderen kunnen ontvangen. In verband met het bepalen van de kredietwaardigheid kunnen we bijvoorbeeld uw naam en andere gerelateerde informatie gebruiken om een krediet rapport aan te vragen, zoals toegestaan door de wet.

Delen en bekend gemaakte informatie

We zullen geaggregeerde demografische informatie delen met onze partners en adverteerders

Dit is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie die een individuele persoon kan identificeren.

Internationale gebruikers

TetPcSecurity opereert wereldwijd, waardoor we informatie die we verzamelen beschikbaar maakt voor onze wereldwijde eenheden.

U bevindt zich in de Europese Economische Ruimte, houd er rekening mee dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt, buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen voor gebruik door TetPcSecurity voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Door gebruik te maken van de TetPcSecurity-website, Diensten of anderszins ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht en verwerking van uw persoonlijke gegevens

Veiligheid

We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligings technologieën, evenals administratieve, bestuurlijke en fysieke beveiligingen, om persoonlijke informatie en andere gegevens die we ontvangen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te beschermen.

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om de informatie van gebruikers te beschermen. Wanneer gevoelige informatie door de gebruiker via de website wordt ingediend, wordt deze zowel on-line als off-line beveiligd.

Gevoelige informatie zoals het creditcard nummer is gecodeerd en wordt beschermd met het beste van de versleutelings software. We gebruiken standaard 128bit-coderings technologieën bij het verzenden en ontvangen van consumenten gegevens die worden uitgewisseld met onze site. Evenzo wordt zorg besteed aan de bescherming van gebruikers informatie off-line.

Alleen werknemers zoals een facturerings medewerker of een medewerker van de klantenservice die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

Ten slotte worden de servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan in een zeer veilige omgeving bewaard.

Geen gegevensverzendingen, of zelfs de fysieke overdracht van informatie, kan worden gegarandeerd volledig veilig te zijn.

We kunnen niet alle beveiligings risico's van persoonlijke informatie volledig elimineren en technische fouten zijn mogelijk. Daarom garanderen wij niet de veiligheid van gegevens of informatie die u naar ons verzendt, en doet u dit op eigen risico.

Wedstrijden en enquêtes

Van tijd tot tijd vraagt TetPcSecurity om informatie van gebruikers via enquêtes of prijsvragen.

Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen is geheel vrijwillig en de gebruiker heeft daarom de keuze om al dan niet deel te nemen.

De gevraagde informatie kan contact informatie bevatten zoals naam en verzend adres en demografische informatie zoals postcode.

Contact gegevens worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen. Enquête-informatie zal worden gebruikt voor het controleren of verbeteren van het gebruik en de tevredenheid van deze site.

Correctie / Bijwerking van persoonlijke gegevens

Als de persoonlijke informatie van een gebruiker verandert (zoals de postcode van de gebruiker) of als een gebruiker niet langer onze Service wenst te gebruiken.

De gebruiker kan persoonlijke gebruikersinformatie die aan ons wordt verstrekt via onze website corrigeren, bijwerken of verwijderen, door onze klantenservice te bellen.

Kennisgeving van wijzigingen

TetPcSecurity behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.Controleer regelmatig onze website op veranderingen zodat u op de hoogte bent van onze nieuwste privacypraktijken.

Als we op enig moment ervoor kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken op een andere manier dan werd vermeld op het moment dat deze werd verzameld, zullen we de gebruiker via e-mail op de hoogte stellen

We zullen informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid waaronder de informatie werd verzameld.

Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of opmerkingen over dit privacybeleid heeft.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen of vragen per e-mail sturen naar info@tetpcsecurity.com.
Adres: Sofia, 1440, Triadica Refion, 132 Lui Ayer St., verdieping 0 Bulgarije

0

Klanten

0

Problemen oplossen

0

Software installeren